тувинский язык и литература 5 кл

с 13  по 18 апреля  2020г

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание  
1 13.04 Демдек ады Demdek-ady § 53, Мергежилге 386  
2 15.04 Демдек адынын тургузуу  биле болуктери Demdek-adynyn-turguzuunun-aayy-bile-bolukteri § 54, Мергежилге 392  
3 18.04 Демдек адынын тургузуунун аай-биле болуктери Demdek-adynyn-turguzuunun-aayy-bile-bolukteri § 55, Мергежилге 395  

с 20  по  25 апреля

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание  
1 20.04 Демдек аттарының тематиктиг  бөлүктери болгаш синтаксистиг хүлээлгелери https://irnsh.ru/wp-content/uploads/2020/04/Demdek-ady.pptx § 56, Мергежилге 398  
2 22.04 Хамаарылганың демдек аттары. Демдек адының морфологтуг сайгарылгазы https://irnsh.ru/wp-content/uploads/2020/04/SHynarnyn-kham-d.a.ppt § 55,  Мергежилге 392, 404  
3 25.04 “Демдек ады” деп темага хыналда ажыл https://irnsh.ru/wp-content/uploads/2020/04/KHynalda-azhyl.-Demdek-ady.doc    

с 27  по  02 мая

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 27.04 ЧСК .Чогаадыг хууда-бодал “Ном – билиглерниң үнер дөзү”   Чогаадыгны төндүрер
2 29.04 Сан адының утказы.   § 57 Мергежилге 415
3 02.05 Санадының морфологтуг тургузуу. Бөдүүн, нарын, каттышкан сан аттары   § 58 Мергежилге 420

С 07 мая  по 05 июня  2020г

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1   Сан адының бөлүктери. Түң сан ады. Аңгылаар сан аттары. Чоокшуладыр сан атары. Чыыр болгаш дугаар сан аттары. http://chadanschool1.ru/wp-content/uploads/2020/04/Сан20ады.20520класс..pptx Мергежилге 430 (ар.216)
Саннарны бодаар.
    Сан аттарының домакка хүлээлгелери. Сан адының морфологтуг сайгарылгазы. http://chadanschool1.ru/wp-content/uploads/2020/04/Сан20ады.20520класс..pptx Мергежилге 449 ар.226
2   Сан адының нарын сөстер тургузары болгаш быжыг сөс каттыжыышкыннарынга киржилгези. Сан адын чугаага шын ажыглаары. Сан адынга катаптаашкын   Мергежилге 446 ар.234
3   Чогаадыг-тоожуушкун «Саннарның амыдыралга ажык-дузазы». «Сан ады» деп темага хыналда ажыл   Чогаадыгны төндүрер
    Частырыглар-биле ажыл. Сөс каттышкыышкыны. Сөс каттыжыышкыннарының грамматиктиг уткалары.   Мергежилге 477 ар.240
    Сөс каттыжыышкыннарында сөстерниң холбаалары. Каттыжылга холбаазы. Хамааржылга холбаазы   5 үлегер домак бижээш, ында өс каттыжыышкыннарының холбааларын айтыр
    Башкарылга холбаазы Сөс каттыжыышкыннарынга катаптаашкын   Мергежилге 449 ар.252
    Хыналда ажыл    
    Лексика.Фонетика    Тывызыктар  бижээш, сөстериниң фонетиктиг сайгарылгазын кылыр.
    Түңнел кичээл