тувинский язык и литература

Родной язык   10 кл

с 13 апреля по  05 июня 2020г

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 13.04 Морфологтуг, синтаксистиг болгаш хурааңгайлаашкын аргалары      
2 20.04 Демдек ады, сан ады   § Мергежилге 200 ( арын 108);
   210 ( арын 113)  
3 04.05 Кылыг сөзү, оон үелери kylyg-sozү-10-kl.pptx   Кылыг сөзүнүн вид, залогтарын катаптаар.
4 11.05. Кылыг сөзу, оон үелери. Кылыг сөзүнүн наклонениелери kylyg-sozү-10-kl.pptx Наклонениелернин хевирлеринге 1-1 домак чогаадыр.
5 18.05 Наречие. Ат орну, оон бөлүктери. Narechie-10-kl-.pptx   Чугаа кезектеринин болуктерин катаптаар, мергежилге 325
6 25.05 Дузалал чугаа кезектери.Эдеринчи, эвилел, артынчы,  Аян сөзү.   Мергежилге 352
7 01.05 Хыналда  ажыл